طراحی سایت

طراحی سایت 250 هزار تومانی

تنها با 250 هزار تومان صاحب سایت بشوید
دامین رایگان
هاست رایگان
سئو اولیه
قالب رایگان
پشتیبانی 24/7

طراحی سایت از قیمت پایه

این قسمت برای طراحی سایت شما باید نوع سایت خود را معلوم کنید تا بقیه قیمت ها به شما اعلام شود.
هاست تا یک سال رایگان
دامین تا یک سال رایگان
سئو داخلی کامل
پشتیبانی 24/7
شما باید مبلغ اولیه را پرداخت کنید و بعد از اعلام نوع سایت درخواستی شما مابقی قیمت به شما اعلام شود.
در صورتی که از قیمت ثانویه ناراضی بودید مبلغ پیش پرداخت به صورت کامل به شما بازگردانده میشود.